3. januar 2013

Står Naveed Baigs ord til troende?

Jeg har tilladt mig at sakse følgende indlæg fra DEN KORTE AVIS og deres kommentar til nytårsgudstjenesten 2013.
Niels Peder Nielsen


Af Hara Dvinge og sakset fra Rundt om samfundet
 
Imam indtog DR’s traditionsrige nytårsgudstjeneste

Imam indtog DR’s traditionsrige nytårsgudstjeneste

Integration
For første gang i historien er danskerne blevet nytårsvelsignet af repræsentanter fra hele 4 trossamfund, det kristne, det jødiske, det buddhistiske og det islamiske. Det skete under den traditionsrige midnats- og nytårsgudstjeneste transmitteret direkte fra Christians Kirke i København.

Initiativet til dette overflødighedshorn af velsignelser var taget af Flemming Pless, socialdemokrat, fotograf og præst ved Christians Kirke, Danmarks Radio tog ideen til sig og 2013 blev således markeret som året hvor islam for alvor blev inviteret ind i den pæne stue.

Budskabet fra de gejstlige var naturligvis et kor af håb om tolerance, mangfoldighed og gensidig respekt troende og ikke-troende imellem.

Men fra den islamiske stol blev der eksplicit opfordret til at sige nej til islamofobi, antisemitisme og diskrimination.

Gad vide om Naveed Baig, den islamiske gejstlige, har gået på ”Akademiet for utæmmet kreativitet”. For det er jo et gøglernummer af rang, når imamen stillede sig op og sagde, at håbet fra muslimerne er, at vi skal se at få stoppet islamofobien, dvs. en sygelige angst for og had til islam og muslimer, en fobi der konkret udmøntes i en tiltagende dem og os retorik!

Hvad bilder denne imam sig egentlig ind, for det er jo ikke kristne, jøder, buddhister og ateister der deler verden op i dem og os.

Det er derimod muslimerne selv.

Danskerne har ingen problemer med at gifte sig med muslimerne, spise islamisk mad, svømme med Mohammed og Fatima og generelt tilpasse vores samfundsinstitutioner, så de også passer muslimerne.

Og vi har heller ingen problemer med at sende milliarder af projekt kroner efter de mange muslimer, der har utrolig svært ved at begå sig i skolen, og hvor mange af dem konstant bevæger sig rundt på kanten af loven.

Vi må ikke tale om, at det er muslimerne der er voldsomt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, gør vi det er det et udtryk for islamofobi.

Men ikke nok med at vi skal lægge øre til, at det er meget forkert at være bekymret og bange for at blive det næste offer for tilfældig muslimsk problemadfærd. Det forventes også, at offentligheden bøjer hovedet i ærbødig respekt, når imamerne træder op på scenen for at fortælle de fejlinformerede danskere om den sande islam.

Imamen Naveed Baig der var inviteret til at tale på muslimernes vegne i forbindelse med nytårsgudstjenesten var ingen undtagelse.

Imamen indledte sin tale med at fortælle at islam også går ind for mangfoldighed, og for at underbygge sin påstand er det som bekendt meget populært at tage afsæt i et citat fra koranen, det lød som følgende:

”I mennesker! Vi skabte jer af mand og kvinde, og Vi gjorde jer til folkeslag og stammer, så i kunne lære hinanden at kende”. (sura 49.13)

Man må formode at den pæne imams budskab er faldet i god jord hos familien Danmark, for hvis der er noget der klinger rigtigt i danskernes ører så er det ideen om respekt og anerkendelse for menneskelig diversitet.

En del danskere vil dog sikkert undres over hvordan det kan gå til, at islam går ind for mangfoldighed, tolerance og ligeværdighed mellem alle mennesker, uanset hvem du er, og hvor du kommer fra, når nationale og internationale nyheder dagligt beretter om det modsatte.

Må man minde om at ¾ af alle religiøst forfulgte mennesker i verden er kristne og at 80 procent af de personer der myrdes på grund af deres religion, er kristne. Det er kedeligt at sige det, men desværre tegner muslimerne sig for størsteparten af disse forbrydelser. Det er islamofobisk at nævne det!

Forklaringen er naturligvis at islam på ingen måde går ind for mangfoldighed, tolerance og ligeværdighed, og det fremhæves igen og igen hele koranen igennem. Således også umiddelbart forinden det citerede koranvers, der altså ifølge imamen skulle være et bevis på islams fine og mangfoldige natur.

Når muslimen slår op i sin koran, kapitel 49, for at læse, hvad der står om mangfoldighed vil han hurtigt forstå at Allah hader de vantro, og endog så meget, at han for at beskytte de gode muslimer fra at blive fristet til at respektere de fordærvede vantros ideer, netop SELV har plantet had til de vantro i de troende muslimers hjerter(sura 49.7).

Budskabet om at Allah har skabt menneskene i folkeslag og stammer, for at de skal lære hinanden at kende som venner, gælder kun hvis de er muslimer.

Der er næppe mange danskere der vil stille muslimerne til ansvar for, hvad der blevet noteret for 1400 år siden, men så skal man i det mindste holde op med at lade danskerne stå på mål for projektioner af egne utilstrækkeligheder og dårligdomme, det er simpelthen uanstændigt.

Godt nytår!

Læs talen her: http://naveedbaig.eftertanke.dk/2012/12/30/interreligi%C3%B8s-nytarshilsener-pa-dr-laes-hele-talen-her/

Ingen kommentarer: